Spotkanie z Rafałem Trzaskowskim

23 sierpnia odbędzie się spotkanie mieszkańców Ursynowa z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej w ramach Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy.

Spotykamy się w Domu Sztuki SMB „Jary” na ul. Wiolinowej 14.

Zapraszamy !!!

 

Debata na Ursynowie

Nasz kandydat Tomasz Sieradz na debacie o przyszłości Ursynowa, zorganizowanej przez redakcję HaloUrsynów.plZrzut ekranu 2014-11-14 o 15.20.03

Program Wyborczy PO Ursynów na kadencję 2014-2018

 

 

P  R  O G R A M  

Platformy Obywatelskiej RP dla dzielnicy Ursynów

na lata 2014 – 2018

 

Wstęp

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu naszą propozycję działań, które zamierzamy zrealizować lub w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć przynajmniej rozpocząć w nadchodzącej kadencji 2014-2018.

Kończąca się kadencja 2010-2014 upłynęła w naszej dzielnicy w atmosferze ciągłej walki obecnego burmistrza i zarządu dzielnicy z władzami Warszawy. Przez 4 lata usiłowano nam wmówić, że na Ursynowie niewiele się dzieje, ponieważ apolitycznemu burmistrzowi, rzucane są kłody pod nogi. Prawda jest inna. Umiejętnie tworzony i podsycany przez burmistrza Ursynowa konflikt z finałem w postaci zeszłorocznego referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy miał wylansować Piotra Guziała, dla którego dzielnica była i jest tylko przystankiem w walce o władzę i wpływy w stolicy. Miał przykryć nieumiejętne zarządzanie dzielnicą ograniczające się do promocji osoby burmistrza. Brak pomysłu na realizację dużych inwestycji potrzebnych Ursynowowi i ograniczenie się do roli administratora cofnęły naszą dzielnicę w rozwoju.

Naszym celem jest powrót Ursynowa na ścieżkę rozwoju. Priorytetem jest realne zajęcie się tak trudnymi problemami jak kwestie własności gruntów, zmodernizowanie ulic i chodników, rozbudowa ścieżek rowerowych, zajęcie się wyrównaniem poziomu życia we wszystkich częściach Ursynowa. Zadania te można zrealizować, tylko w ścisłej współpracy z pozostałymi szczeblami władzy samorządowej w Warszawy. Warszawa jest jednym organizmem a dzielnica ustrojowo jednostką pomocniczą miasta. Wbrew temu co od czterech lat stara się nam wmówić obecny zarząd dzielnicy, Ursynów nie jest wyspą na mapie Warszawy. Jesteśmy jedną z trzech najwyżej dotowanych dzielnic, niestety zajęty swoim wizerunkiem burmistrz nie potrafił tego wykorzystać. O środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych trzeba starać się w Radzie Warszawy, tak jak to zrobiliśmy chociażby przesuwając środki z promocji dzielnicy na budowę przedszkola na Zielonym Ursynowie, mimo oporu obecnych władz dzielnicy. Inaczej inwestycja ta by nie powstała. Istotna jest także współpraca z sąsiednimi dzielnicami. Trzeba uregulować wreszcie kwestię połączeń w Wilanowem. Takich zadań przez ostatnie cztery lata nazbierało się dziesiątki. Trzeba się nimi zająć realnie w dzielnicy, a nie podczas konferencji prasowych i akcji promocyjnych w mediach czy na Facebooku.

Przed nami wielka inwestycja, która na kilka lat odmieni życie dzielnicy. Budowa kolejnego odcinka POW, postawi wiele zadań przed nowym zarządem dzielnicy. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie co przyniesie lepsze rezultaty współpraca czy kolejne 4 lata konfliktu.

W kadencji 2006-2010 zrealizowaliśmy wiele ważnych przedsięwzięć inwestycji i remontów. Ich wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu. Chcemy wrócić do takiego zarządzania Ursynowem. Mamy znakomitych kandydatów do rady dzielnicy i rady miasta, którzy wesprą nas w zaplanowanych działaniach i będą walczyć o rozwój. Naszym kandydatem na burmistrza Ursynowa jest Tomasz Sieradz, doświadczony samorządowiec oddany naszej dzielnicy, który rozumie na czym polega rola osoby odpowiedzialnej za dzielnicę.

Dlatego prosimy abyście wybrali Państwo w nadchodzących wyborach samorządowych, rozwój Ursynowa. Jeśli spojrzycie Państwo na historię Ursynowa, to zauważycie, że to co najlepsze powstało na Ursynowie kiedy dzielnicą zarządzała Platforma Obywatelska i to jest fakt, który trudno podważyć. W obecnej kadencji, nie została zrealizowana, żadna kluczowa dla Ursynowa inwestycja, wiele problemów przykryto historią o konflikcie i tym że władze miasta mszczą się na Ursynowie, blokując działania zarządu. Czemu zatem obecne władze dzielnicy regularnie oddawały środki inwestycyjne do miasta z powodu ich niewykorzystania. Nikt ich nie blokował, po prostu nie potrafiły lub raczej nie chciały tego zrobić. Rozwój Ursynowa nie pasował do ich wizji politycznych zmian w Warszawie.

Platforma Obywatelska na Ursynowie oferuje Państwu nowy pomysł na Ursynów, zdefiniowany w trzech pojęciach współpraca – rozwój – komunikacja z mieszkańcami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami na lata 2014-2018.

 

Sprawy o znaczeniu ponad dzielnicowym – istotne z punktu widzenia kilku dzielnic, m. st. Warszawy, subregionu, regionu, …

 1. Budowa kolejnego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (drogi ekspresowej S-2) w tunelu pod Ursynowem od węzła Puławska do węzła Lubelska
 2. Przygotowanie projektu architektonicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej nad tunelem po wybudowaniu POW i zmodernizowaniu ul. Płaskowickiej
 3. Budowa Szpitala Południowego
 4. Kontynuacja budowy trasy N-S (drogi ekspresowej S-79 w kierunku południowym przez Ursynów)

 

Sprawy o znaczeniu ogólnym – istotne z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy Ursynów

 1. Przygotowanie i uchwalenie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dążenie do pokrycia całego Ursynowa planami
 2. Przekształcenie dzierżawy w wieczyste użytkowanie (tereny Spółdzielni Mieszkaniowych)
 3. Rewitalizacja Północnego Ursynowa
 4. Rewitalizacja Zielonego Ursynowa
 5. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu
 6. Ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców związanych z planowaną budową Galerii Kabaty (rozbudową Tesco) – ograniczenie nadmiernej rozbudowy
 7. Przeniesienie na czas budowy „Bazarku na Dołku” w związku z planowaną budową POW (S-2)

 

             Sprawy o znaczeniu ursynowskim (dzielnicowym)

 

Sprawy z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacyjnej, wod- kan., itp.

 1. Dokończenie modernizacji ul. Rosoła (na odcinku Jeżewskiego – Rosnowskiego)
 2. Budowa ul. Rosnowskiego w ramach projektu łączącego Ursynów z Wilanowem – połączenie południowe
 3. Budowa Ciszewskiego BIS w ramach projektu łączącego Ursynów z Wilanowem – połączenie północne
 4. Rozbudowa ścieżek rowerowych na Wysokim i Zielonym Ursynowie szczególnie w ciągu ul. Puławskiej
 5. Przebudowa Al. KEN w celu stworzenia z niej reprezentacyjnego ciągu komunikacyjnego Ursynowa (dosadzenia drzew, przebudowa skrzyżowań)
 6. Modernizacja ulic: Płaskowickiej, Pileckiego, Ciszewskiego, Gandhi, Roentgena, Karczunkowskiej, Baletowej
 7. Budowa dróg w rejonie Kabat ( 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD)
 8. Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej na Zielonym Ursynowie w zlewni Potoku Służewieckiego (zwiększenia przepustowości Potoku Służewieckiego)
 9. Rekultywacja Jeziora Grabowskiego
 10. Budowa chodników na Zielonym Ursynowie
 11. Położenie nawierzchni na drogach gruntowych na Zielonym Ursynowie – ul. Klarnecistów, Kobzy, Solistów, itd.
 12. Budowa 3 stacji systemu Verturilo w ciągu ulicy Puławskiej od ul. Żółny do ulicy Kuropatwy
 13. Zbudowanie ciągów pieszych na ulicy Jagielskiej
 14. Zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla mieszkańców
 15. Budowa rond, spowalniaczy, sygnalizacji świetlnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych

 

Sprawy z zakresu edukacji

 1. Budowa kompleksu oświatowego (szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek) na Kabatach w rejonie ul. Zaruby
 2. Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej
 3. Budowa placów zabaw w kolejnych przedszkolach
 4. Rozbudowa istniejących przedszkoli poprzez dobudowę nowych oddziałów
 5. Modernizacje i rozbudowy:

– Termomodernizacja budynku LXX L.O. przy Dembowskiego

– Budowa boiska przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda

– Budowa stołówki przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda

– Rozbudowa stołówki przy SP nr 340 przy ul. Lokajskiego

– Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 96 przy ul. Sarabandy

 1. Powołanie liceum i szkoły mistrzostwa sportowego (przy ul. Koncertowej 4)
 2. Powołanie państwowej szkoły muzycznej I i II stopnia (w oparciu o istniejącą bazę)
 3. Powołanie szkoły specjalnej (w oparciu o istniejącą bazę)

 

Sprawy z zakresu zdrowia

 1. Rozbudowa SPZOZ Warszawa – Ursynów przy ul. Romera o centrum rehabilitacji
 2. Rozbudowa Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej
 3. Zwiększenie liczby żłobków w dzielnicy
 4. Budowa nowoczesnej poradni psychologiczno – pedagogicznej
 5. Realizacja programów i kampanii informacyjnych dla Seniorów

 

Sprawy z zakresu pomocy społecznej

 1. Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
 2. Organizacja letniego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych
 3. Zwiększenie oferty aktywizującej dla osób z różnych grup wiekowych w tym dla grupy 50+

 

Sprawy z zakresu sportu

 1. Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego UCSiR przy ul. Pileckiego
 2. Utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 3. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw (Zielony Ursynów)

 

Sprawy z zakresu kultury

Budowa Centrum Kultury i Sztuki z salą widowiskowo-koncertową

 

     Sprawy z zakresu turystyki

 1. Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych
 2. Wytyczenie i ujęcie w planie w nowych tras turystycznych, biegowych (dla sportów letnich i zimowych)
 3. Dążenie do zwiększenia dostępności Parku i Pałacu Natolińskiego

  

Sprawy z zakresu bezpieczeństwa

 1. Rozbudowa Komisariatu Policji i/lub budowa Komendy Rejonowej Policji na Ursynowie
 2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych
 3. Poprawienie widoczności przejść dla pieszych przez znakowanie pasów dla pieszych odblaskami umieszczonymi w nawierzchni dróg
 4. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie ilości patroli Policji i Straży Miejskiej
 5. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie niebezpiecznych
 6. Wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo osób korzystających z Lasu Kabackiego
 7. Przywrócenie ochrony w ursynowskich parkach

Inne

 1. Zakończenie budowy Parku Przy Bażantarni
 2. Dokończenie budowy Parku Lasek Brzozowy
 3. Budowa Parku na Olkówku
 4. Rekultywacja jezior i oczek wodnych

 

P O D S U M O W A N I E

osiągnięć kadencji 2006-2010 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

DROGI

 • Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ulice:
 1. KEN na odcinku pomiędzy ul. Płaskowickiej – Wąwozowa
 2. Nowoursynowską na odcinku pomiędzy ul. Ciszewskiego i ul. Chłapowskiego
 3. Dereniową
 4. Herbsta
 5. Stryjeńskich
 6. Janowskiego
 7. Baletowa
 8. Braci Wagów
 9. Moczydłowska
 10. Gajdy (kanalizacja deszczowa)
 11. Pustułeczki
 12. Makolągwy
 13. Pistacjową
 • Wybudowaliśmy ulice:
 • Zmodernizowaliśmy wiadukt na ul. Surowieckiego
 • Zbudowaliśmy sygnalizację świetlną przy ul. Stryjeńskich i przy skrzyżowaniu Belgradzka/Lanciego
 • Wyremontowaliśmy ok. 9.400 m.b. ulic gminnych (w tym w 36 ulicach na Zielonym Ursynowie) oraz zlikwidowaliśmy garby na 2 skrzyżowaniach Al. K.E.N.;
 • Wybudowaliśmy łącznie ok. 10.000 m² chodników m.in. w ulicach: Janowskiego, Krasnowolskiej, Teligi, Hirszfelda, Wliczy Dół, Wokalnej, Surowieckiego, Koncertowej, Małcużyńskiego, Stryjeńskich,       Spornej, Żołny, Karmazynowej i Sarabandy;
 • Wybudowaliśmy łącznie 1.340 m nowych ścieżek rowerowych oraz zmodernizowaliśmy 1.470 m ścieżek rowerowych;
 • Wybudowaliśmy 377 nowych miejsc parkingowych m.in. na ulicach: Rosoła, Wilczy Dół, Koncertowa oraz Braci Wagów.

 

OŚWIATA

 • Wybudowaliśmy przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pala Telekiego;
 • Rozbudowaliśmy SP nr 16 przy ul. Wilczy Dół (nowy budynek dla 208 uczniów)
 • Wybudowaliśmy sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych:
 1. SP nr 313 przy ul. Cybisa 1
 2. SP nr 322 przy ul. Dembowskiego 9
 3. SP nr 303 przy ul. Koncertowej 8
 4. SP nr 96 przy ul. Sarabandy
 5. SP nr 319 przy ul. ZWM, SP nr 336 przy ul. Małcużyńskiego,
 6. LXX LO przy ul. Dembowskiego),
 7. zespół boisk przy Gimnazjum nr 92 – kompleks (4 boisk) przy ul. Koncertowej;
 8. Przedszkole przy ul. Teligi 3
 9. Przedszkole przy ul. Hawajskiej
 10. LO przy ul. Dembowskiego
 11. SP nr 100 przy ul. Tanecznej
 12. SP nr 96 przy ul. Sarabandy
 13. SP nr 336 przy ul. Małcużyńskiego
 14. SP nr 340 przy ul. Lokajskiego
 15. Warchałowskiego
 16. Tanecznej
 17. Sarabandy
 18. Na Uboczu
 19. Koncertowej
 20. Małcużyńskiego
 • Zmodernizowaliśmy boiska przy 4 obiektach szkolnych:
 • Rozbudowaliśmy przedszkole i zmodernizowaliśmy place zabaw przedszkoli przy ul. Kajakowej oraz Wokalnej,
 • Zmodernizowaliśmy obiekty oświatowe:
 • Wybudowaliśmy 4 place zabaw przy szkołach podstawowych dla potrzeb przyjęcia 6-latków:
 • Wykonaliśmy termomodernizację budynków szkolnych i przedszkolnych przy:
 • Zapewniliśmy nową siedzibę wraz z niezbędnym wyposażeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 18 przy ul. Koncertowej
 • Zmodernizowaliśmy blok żywieniowy w Przedszkolu nr 267 ul. Małcużyńskiego 4
 • Wykonaliśmy łącznie 119 remontów w ursynowskich placówkach oświatowych
 • Rozpoczęliśmy realizację kompleksu oświatowego SP nr 340 przy ul. Lokajskiego

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I REKREACJA

 • Wybudowaliśmy „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Przy Bażantarni
 • Zmodernizowaliśmy plac zabaw przy ul. P. Telekiego
 • Wybudowano plac zabaw przy ul. Stryjeńskich w Parku Moczydełko
 • Zbudowaliśmy zespół boisk oraz plac zabaw Jurajski na Olkówku
 • Zbudowaliśmy plac zabaw przy Parku Lasek Brzozowy
 • Zbudowaliśmy park Przy Bażantarni wraz z placami zabaw
 • Wyremontowaliśmy boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego
 • Przeprowadziliśmy rekultywację zbiorników wodnych
 1. stawu na terenie Wyścigów Konnych o pow. 2 ha
 2. zbiornika Moczydło I,
 3. zbiornik Moczydło II
 4. zbiornika Moczydło III)
 • Wykonaliśmy i zmodernizowaliśmy rurociągi w ul. Dźwiękowej (ok. 60 m) i Puławskiej (ok. 100 m);
 • Zabudowaliśmy rów w ul. Kanarkowej;

 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dzięki naszym aktywnym staraniom udostępniono mieszkańcom Ursynowa:

 1. Ursynowskie Centrum Zabiegowe czyli Szpital Jednego Dnia na Zielonym Ursynowie
 2. ul. Poleczki wraz z wiaduktem nad torami
 3. przebudowaną ul. Puławską
 4. 2 parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź)
 5. wyremontowaną al. Rodowicza „Anody” , Ciszewskiego i Płaskowickiej
 6. zmodernizowaną kładkę nad ul. Puławską
 7. Halę widowiskowo-sportową w Warszawie – „Arenę Ursynów”, którą wyposażyliśmy i oraz wykończyliśmy część komercyjną obiektu
 8. inwestycje wodociągowe w ulicach: Bażancia, Trombity; Puchalska, Tramblanki, Baletowa, Cymbalistów, Ludwinowska
 9. inwestycje kanalizacyjne w ulicach: Sarabandy, Jagielska, Bażanci, przepompownia P-13, Marabuta, 6-go Sierpnia.

 

Projekty inwestycyjne rozpoczęte przez Zarząd Dzielnicy Ursynów w kadencji 2006-2010

 • Budowa Al. K.E.N. – połączenie z Mokotowem
 • Modernizacja ul. Rosoła na odcinku ul. Jeżewskiego i ul. Rosnowskiego
 • Budowa ul. Gandhi, ul. Rosnowskiego, Wełnianej, Karczunkowskiej, Makolągwy, Gajdy Kobzy, Klarnecistów i Poloneza
 • Modernizacja ul. Pileckiego i Płaskowickiej (budowa drugiej jezdni)
 • Dokończenie budowy 3 parków (Park Przy Bażantarni ze skateparkiem, ścieżką zdrowia, ścianką wspinaczkową i boiskami do gier), Park Lasek Brzozowy i Park im. Romana Kozłowskiego przy Kopie Cwila)
 • Termomodernizacje kolejnych obiektów oświatowych
 • Budowa sali gimnastycznej przy SP przy ul. Sarabandy
 • Budowa ośrodków kultury: Ursynowskie Centrum Kultury oraz Filia Domu Kultury na Zielonym Ursynowie
 • Rekultywacja Jeziora Zgorzała
 • Budowa zespołu boisk – mini stadionu lekkoatletycznego – dla placówek oświatowych zlokalizowanych przy ul. Dereniowej
 • Budowa Domów Komunalnych na ul. Kłobuckiej

 

Dzięki naszym staraniom na Ursynowie powstają również:

 • Żłobek nr 49 na ul. 6 Sierpnia
 • Stacje roweru miejskiego Veturilo
 • Miejskie siłownie na świeżym powietrzu

 

 

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Spotkania z radnymi – ważne!

rzypomninamy Państwu o dwóch najbliższych  terminach spotkań konsultacyjnych radnych i członków Platformy Ursynowskiej z mieszkańcami Dzielnicy:

24 kwietnia – Klub 200 ul. Ekologiczna 22, godz. 19.00

09 maja – Natoliński Ośrodek Kultury ul. Na Uboczu 3, godz. 19.00

 

 

Radni Platformy Obywatelskiej dla mieszkańców Ursynowa

Wistula2

W tym tygodniu dwa kolejne spotkania konsultacyjne z radnymi PO na Ursynowie:
-20 marca(czwartek) Klub 200 ul. Ekologiczna 22 godz. 19:00
-21 marca(piątek) Natoliński Ośrodek Kultury ul. Na Uboczu 3 godz.19:00
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Bilans aktualnej kadencji władz samorządowych na Ursynowie

Stracona kadencja
W tym roku miną 4 lata od ostatnich wyborów samorządowych. Wyborów, które co prawda na Ursynowie wygrała Platforma Obywatelska, ale władzę w naszej dzielnicy przejęła koalicja mniejszych partii, czyli PiS – Nasz Usynów.  Ostatni rok kadencji to naturalny moment na podsumowanie.Najważniejszą miarą w ocenie każdej kolejnej ekipy rządzącej jest to, co po niej pozostanie dla mieszkańców, czyli jakie inwestycje zostały zrealizowane. Niestety, tak beznadziejnie, jak jest teraz, na Ursynowie nie było jeszcze nigdy. Do tej pory zawsze widać było zaangażowanie w rozwój naszej małej ojczyzny niezależnie od podziałów politycznych. I takie podejście przynosiło efekty, każdy kolejny Zarząd Dzielnicy kontynuował projekty poprzedników oraz dokładał swoje. Do tego zaangażowanie i ciężka praca burmistrzów czujących odpowiedzialność za Ursynów skutkowały realizacją wielu potrzebnych inwestycji. I tak w zeszłej kadencji udało się między innymi zbudować przedszkole przy Pala Telekiego, orlik, dokończyć al. KEN w kierunku południowym, do tego zmodernizować ulice Baletową, Dereniową, Herbsta, rozbudować szkołę na Wilczym Dole, rozpocząć budowę podstawówki przy Lokajskiego czy domów komunalnych przy Kłobuckiej. Przykłady można by mnożyć, a z każdym z nich coraz bardziej rzuca się w oczy niemoc obecnej ekipy.  Dość powiedzieć, że po raz pierwszy w historii Ursynowskiego samorządu przez całą czteroletnią kadencję koalicja PiS – Nasz Usynów, dysponując łącznym budżetem rzędu 120 mln, nie zrealizowała ŻADNEJ nowej inwestycji. To niestety nie jest koniec wstydliwych rekordów obecnej władzy, bo nie tylko nie zrealizowała, ale nawet żadnej nie ROZPOCZĘŁA. A gwoździem do trumny rozwoju naszej dzielnicy jest to, że nie umie dokończyć bez fuszerki inwestycji już zaczętych. I tak w otwartej 1 września podstawówce przy Lokajskiego trzeba było zaraz, w trakcie roku szkolnego, skuwać tynki w salach lekcyjnych, bo zatęchły i porobiły się na nich purchle od wilgoci, a budowa mieszkań komunalnych łapie kolejne już lata opóźnienia, tak samo zresztą, jak mająca ratować nas przed podtopieniami, wyjątkowo niechlujnie realizowana rekultywacja jeziora Zgorzała.  W tej sytuacji nie zaskakuje, że nie mamy co liczyć na planowane przedszkole przy Zaruby, przedłużenie Ciszewskiego do Wilanowa, o domu kultury nawet nie wspominając. Rządząca koalicja desperacko szuka wytłumaczeń dla swoich porażek, tradycyjnie już usiłując zwalić winę na Prezydenta m.st Warszawy, gdyż jakoby nie chce dawać pieniędzy. Tylko że czemu miasto miałoby dokładać dzielnicy dodatkowe środki, skoro dzielnica tylko w tym roku nie umiała wydać 10 mln z tych, które miała? To i tak nic szczególnego, bo rok wcześniej Zarząd Dzielnicy poprosił władze miasta o dodatkowe 5 mln na budowę domów komunalnych tylko po to, żeby za chwilę zwrócić miastu niewydane 6 mln z tej samej inwestycji, do dziś zresztą niezrealizowanej…! Litanie porażek rządzącej Ursynowem koalicji PiS – Nasz Ursynów można by jeszcze długo ciągnąć. Jedyne, czego mamy w nadmiarze i jedyne, co zostanie po tej kadencji, to wspomnienie bezsensownych politycznych awantur czy wulgarnych wręcz wypowiedzi, których jedynym celem była promocja pana Burmistrza. Niestety bardzo wyraźnie widać, że traktowanie naszej dzielnicy jako nudnego obowiązku, użytecznego jedynie jako trampolina, która miałaby wynieść lidera koalicji PiS – NU na polityczne salony, skutkuje brakiem prawdziwego gospodarza, który wzorem swoich poprzedników troszczyłby się o rozwój naszej małej Ojczyzny.
Michał Matejka Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
 

Spotkanie z mieszkańcami Ursynowa

Wistula2

 

Kolejne spotkanie z mieszkańcami Ursynowa w cyklu konsultacji jakie prowadzimy jako radni dzielnicy – 6 marca 2014

CZERWONY GUZIK. Tajna broń ursynowskiej Platformy?

 
 fot. strona poursynow.pl
Są maile do burmistrza, do poszczególnych radnych, transmisje online z sesji rady dzielnicy… A teraz przyszedł czas na… cyfrowe interpelacje! Radni Platformy Obywatelskiej zachęcają do żalenia się, składania skarg i wniosków poprzez specjalny system e-interpelacji. To cyfrowa rewolucja w naszej lokalnej demokracji.

Dotychczas kontakt z radnymi dzielnicy odbywał się standardowo – można było przyjść do urzędu na dyżur, zadzwonić albo wysłać maila. Klub radnych PO – największy w radzie, ale będący w opozycji do rządzącej Ursynowem koalicji „Nasz Ursynów”-PiS – postanowił pójść o krok dalej.

Niedawno uruchomiono specjalną stronę internetową do błyskawicznego składania propozycji interpelacji do zarządu dzielnicy: interpelacja.poursynow.pl

Skąd taki pomysł? – Reprezentujemy Państwa od wielu kadencji, jednak nie jesteśmy w stanie uchwycić wszystkich problemów trapiących mieszkańców naszej dzielnicy. Dlatego liczymy na Państwa współpracę i wspólne działanie w celu ulepszania Ursynowa – piszą radni PO na stronie e-interpelacji.

W celu złożenia propozycji interpelacji trzeba uruchomić formularz zgłoszeniowy, podać swoje dane, istotę problemu, proponowane rozwiązania i zadeklarować chęć uczestniczenia w dalszym procesie załatwiania sprawy.

A trzeba przyznać, że radni Platformy są bardzo aktywni w składaniu interpelacji – czyli podstawowego narzędzia wywierania nacisku i formułowania zapytań do  władz dzielnicy o poszczególne sprawy.

Radni: Krystian Malesa, Magdalena Sokołowska, Sylwia Krajewska, Elżbieta Igras i Michał Matejka – są w pierwszej dziesiątce jeśli chodzić o liczbę złożonych interpelacji.

W „rankingu” tej kadencji – pierwsze i drugie miejsce zajmują jednak radni rządzącej koalicji mający – z natury rzeczy lepszy dostęp do informacji o pracach zarządu dzielnicy. Są to: Paweł Lenarczyk z „Naszego Ursynowa” oraz Wojciech Zabłocki z PiS.

Czy czerwony guzik Platformy okaże się tajną bronią w walce o głosy? 

Media o spotkaniach z Radnymi

 

Zapraszamy do lektury najnowszego Południa. W nim relacja z naszego pierwszego otwartego spotkania z mieszkańcami. (Pierwszego z całego cyklu oczywiście:). Jednocześnie przypominamy o naszym serwisie do interpelacji (http://interpelacja.poursynow.pl/ )POŁUDNIE: http://www.poludnie.com.pl/index.php?id=aktualnoscimokotow_single&tx_ttnews%5Bcat%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5938&tx_ttnews%5BbackPid%5D=11&cHash=81133bee9c
Południe – Aktualności Mokotów (single)
www.poludnie.com.pl

 

Już ponad tysiąc projektów do budżetu partycypacyjnego w stolicy

Do tej pory zgłoszono dokładnie 1019 projektów do budżetu partycypacyjnego – poinformowała Onet w piątek po południu Agnieszka Kłąb, rzeczniczka stołecznego Ratusza.

Najwięcej z propozycji zgłoszonych przez mieszkańców dotyczy budowy infrastruktury komunikacyjnej, placów zabaw dla dzieci, wybiegów dla psów, a także rewitalizacji skwerów i terenów zielonych oraz organizacji zajęć edukacyjno – sportowych dla dzieci i seniorów.

Pod koniec czerwca mieszkańcy sami wybiorą najlepsze propozycje, które zostaną skierowane do realizacji w dzielnicach. Lista zwycięskich projektów będzie znana w lipcu. Zostaną one natomiast zrealizowane w 2015 roku.

Aby zgłosić swój projekt, trzeba złożyć go osobiście w urzędzie dzielnicy, przesłać go listem lub przesłać jego skan na adres właściwego urzędu dzielnicy. Lista adresów jest na stronie internetowej stołecznego Ratusza: twojbudzet.um.warszawa.pl.